REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Historie Sovětského svazu byla rozporuplná a bohatá na události. Taková byla i jeho finální léta (1985-1991) spojená s osobou Michaila Gorbačova. Glasnosť a perestrojka měly reformovat mnohonárodnostní sovětskou společnost, která byla už řadu let na morálním a hospodářském sestupu. Ukázalo se, že více než v SSSR nacházel Gorbačov pochopení a podporu v zahraničí. Výsledkem jeho zahraniční politiky bylo ukončení studené války a emancipace států sovětského bloku na podzim 1989. V SSSR samotném se však zhoršovala nadále hospodářská situace, a navíc příslovečná povolená uzda vedla i k logickým snahám o změnu postavení některých svazových republik. Liberální reformy a „slabost“ vedení popudily nakonec konzervativní živly v KSSS a KGB do té míry, že v srpnu 1991 zosnovaly státní převrat. Ten Gorbačov přestál za pomoci spřízněných reformátorů, ale pak vše dostalo závratné tempo a překvapivý obsah. Komunistická strana byla postavedna mimo zákon, řada republik se osamostatnila, vzniklo Společenství nezávislých států a ukázalo se, že SSSR ani jeho prezidenta už nikdo nechce. 25. prosince 1991 byla z Kremlu spuštěna sovětská vlajka…

(1463)

Share This:DJ's MEGAMIXES