Alternativní zprávy CZ/SK
Jižní Afrika je neodmyslitelně spojena se jménem slavného cestovatele minulého století Dr. Emila Holuba. Při svých výpravách do neprobádaného vnitrozemí studoval nejen život a zvyky původního obyvatelstva, ale v dané oblasti se zajímal o botaniku, zoologii, geologii i klimatické podmínky. Nashromážděné sbírky během obou cest svou šíří překvapily tehdejší světovou kulturní společnost. Bohužel velká většina cenného materiálu byla ještě za jeho života rozptýlena po Evropě. Co tedy zůstalo zachováno po sto letech? Pátrání v památníku v Holicích, Pátku u Loun, pražském Náprstkově muzeu, ale i v Kimberley na jihu Afriky přineslo řadu zajímavých poznatků nejen o samotném Emilu Holubovi, ale i o jeho opomíjené ženě Růženě, která s ním podnikla tu nejdobrodružnější svatební cestu, jaká se mohla tehdy odehrát.

(2171)

Share This:DJ's MEGAMIXES