Loading...
Loading...  • Parapsychické schopnosti jsou různé dary, které někteří lidé mají rozvinuté od narození. U dalších se probouzejí v průběhu života vlivem duchovní praxe nebo traumatických událostí. Patří sem jasnozřivost, intuice a telepatie, vidění znamení nebo obecně „šestý smysl.“

    (3084)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...