Loading...
Loading...  • Žurnalista James Burke prostredníctvom využitia virtuálnej reality počítačových simulácií sleduje históriu dôb ľadových a globálnych klimatických zmien a približuje niekoľko možných scenárov spôsobených skleníkovým efektom v rokoch 1990-2050. Dokument sa skladá z dvoch dielov: „The Fatal Flower“ a „Secret of the Deep“.

    (3019)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...