Vítejte do Odhalené Kabaly.

Původně talmudské označení ústní tradice. Termín byl později přenesen na židovskou mystiku a na učení předávaná od dávných časů ústně. Podstatou kabaly je intenzivní víra v nepřerušovaný vzájemný vztah mezi Bohem jako nekonečným zdrojem síly a moudrosti ve světě nahoře a člověkem v konečném světě dole.

Samo slovo „kabala“ (původně psáno se dvěma „b“) je odvozeno ze slova „kábal“ („kébil“), které znamená obdržet něco, resp. ze slova „kibbel“, které znamená ústně něco sdělit, obdržet ústní sdělení. Hebrejsky se slovo kabala píše – odprava doleva – l k q (l-b-q).

Obsahem kabaly je tradice patriarchů, poznání získané malým předoasijským kmenem Hibri z těch pramenů, z nichž sála magie perských a egyptských kněží, které bylo uvedeno v syntézu knězem Osirisova kultu, Mojžíšem.

Hlavní spisy filosofické kabaly jsou Sefer Jecira (Kniha stvoření), Sefer ha-bahir (Kniha lesku) a Zohar (Kniha záře).

Odhalená kabala – 01. lekce kabaly – Základní přehled
Základní přehled Uvedení do toho „co Kabala je,“ a „co Kabala není“ tím, že projdeme některé její základní koncepty a rozdíl mezi autentickou Kabalou a tím, jak je Kabala obvykle viděna.

Odhalená kabala – 02. lekce kabaly – Vnímání Reality
Vnímání Reality Anthony Kosinec vysvětluje, jak nás našich pět smyslů blokuje od vnímání pravé, věčné reality, a jak můžeme využít, co objevili Kabalisté, abychom prorazili našimi omezeními a dosáhli úplného, věčného vnímání reality.

Odhalená kabala – 03. lekce kabaly – Cesta Bolesti & Cesta Tóry a Mitzvot
Cesta Bolesti & Cesta Tóry a Micvot Představení procesu postupné transformace, kterým každý z nás prochází v každém okamžiku našich životů; konec tohoto procesu, ke kterému, jak Kabalisté objevili, jsme vedeni; výhody využití metody, kterou Kabalisté sestavili, aby proces urychlili (Cesta Tóry a Micvot) a nevýhody nevyužívání jí (Cesta Bolesti).

Odhalená kabala – 04. lekce kabaly – Síla evoluce a smysl utrpení
Síla vývoje a smysl utrpení Co je silou, která pohání evoluci? Kam a do čeho se vyvíjíme? Proč čím víc postoupíme, tím víc trpíme? A jak můžeme přivést změnu k lepšímu? Anthony Kosinec představuje řešení kabaly.

Odhalená kabala – 05. lekce kabaly – Uvedení do čtyř fází přímého světla
Uvedení do čtyř fází přímého světla Představení čtyř fází, které stojí v základech našeho „já“ a všeho, co v realitě vnímáme.

Odhalená kabala – 06. lekce kabaly – Zástěna
Zástěna (Clona) Rozbor nástroje vnímání, který můžete získat metodou kabaly, a který se nazývá „Clona;“ jak jej používat, a jakou dodatečnou schopnost vám může dát.

Odhalená kabala – 07. lekce kabaly – Shoda formy
Rovnocennost formy Zákon rovnocennostiformy, který pracuje tak, aby přivedl každou část přírody do stavu úplné rovnováhy. V této epizodě je metoda kabaly představena jako prostředek, díky němuž mohou lidé na úrovni myšlenek dosáhnout ekvivalence formy s přírodou.

Odhalená kabala – 08. Není nikdo jiný kromě Něj, část 1
Není nikdo jiný kromě Něj, část 1. Není nikdo jiný kromě Něj je článek, který shrnuje celou metodologii kabaly. Čtěte tento článek a nechte jej vést vaše zkoumání vnitřního světa, cestu za objevení jediné pracující síly v celé realitě.

Odhalená kabala – 09. Není nikdo jiný kromě Něj, část 2
Není nikdo jiný kromě Něj, část 2. Anthony Kosinec pokračuje s článkem, který popisuje cestu člověka z úplného skrytí Stvořitele k Jeho úplnému odhalení.

Odhalená kabala – 10. Svobodná vůle, část 1
Svobodná vůle, část 1. Popis programu, který určuje lidskou přirozenost, a kde ve vztahu k tomu programu máme volbu.

Odhalená kabala – 11. Svobodná vůle, část 2
Svobodná vůle, část 2. Baal HaSulam ve svém článku Svoboda popsal strukturu našeho „Já,“ jak je vtištěna čtyřmi faktory , které určují naše vlastnosti a chování.

Odhalená kabala – 12. Rozdíl mezi kabalou a náboženstvím
Protože se kabala zabývá spojeními člověka k vyšším silám, k duchovnu, ke Stvořiteli, obecně o ní smýšlíme jako o náboženství. Není však náboženstvím, ale je s ním spojována proto, že nábožensky založení lidé věří v existenci Stvořitele.

Odhalená kabala – 13. Definování cíle
V průběhu uplynulých dvanácti týdnů jsme se podívali na důležité koncepty kabaly. Nezabývali jsme se všemi, nyní je však čas podívat se na to, co jsme probádali, a zaměřit se na to,co je… skutečně cílem, a tento cíl si definovat.

Odhalená kabala – 14. Odhalení a skrytí
Odhalení a skrytí V procesu studia kabaly člověk prochází mnoha stavy odhalení a skrytí Stvořitele. Anthony Kosinec komentuje Baal HaSulamův článek Stvořitelovo odhalení a skrytí, který tyto stavy popisuje, a pak přechází k vysvětlení důležitosti skupinového studia.

Odhalená kabala – 15. Neživý, vegetativní, živý člověk
V této lekci se podíváme na čtyři úrovně, které existují v přírodě: neživá, vegetativní, živá a lidská.

Odhalená kabala – 16. Napravování světa
Co to je Tikkun Olam? Doslova to znamená, napravovat svět. Co to však ve skutečnosti znamená? Je svět skutečně špatný, anebo je to jenom naše vnímání a přístup k životu, které musejí být napraveny?

(1729)

Share This:

Free MP3 download