Loading...
Loading... • Mirror:

  Obchod se svobodou je příběhem o nejrozsáhlejším případu obchodování s lidmi v poválečné Evropě – o organizovaném a systematickém vykupování německé populace z Rumunska Západním Německem. Film se soustředí na jednotlivé osudy lidí, kteří se stali přímou součástí tohoto obchodu. Na Němce, jež během 850 let strávených na území Transylvánie a více než 200 let v rumunském Banátu museli čelit přírodním živlům, epidemiím a nájezdům Mongolů, odvracet snahy Maďarů a Rumunů o jejich asimilaci, snášet masové deportace do stepí Baraganu a na území Sovětského svazu, ale také se stali nedílnou součástí těchto oblastí a docílili relativně uspokojivého společenského postavení. A pak zmizeli z Rumunska prakticky přes noc. Byli vykoupeni a prodáni v důsledku chytře uzavřené tajné dohody. Jakým problémům v současnosti čelí ti, kteří byli tímto způsobem „prodáni“? Jaké jsou osobní, psychologické, morální a socioekonomické důsledky takového odsunu obyvatel po více než dvaceti letech od jeho dokončení? To jsou jen některé z otázek, které chce dokument Obchod se svobodou zodpovědět ústy těch, kterých se tato skutečnost přímo dotýká.

  (2238)

  Share This:  DJ's MEGAMIXES

  Loading...