Dokument osvětluje, co vrcholoví nacisté Göring, Speer a Hess prozradili během Norimberských procesů a v sebejistých rozhovorech s psychology a spoluobžalovanými.
Seriál, který spojuje vyprávění s dialogovým dramatem, nabízí nevídaný pohled na tři klíčové nacistické postavy – Hermanna Göringa, Alberta Speera a Rudolfa Hesse. S využitím rozsáhlého výzkumu archivních materiálů v Evropě i Spojených státech předkládá nezveřejněné dokumenty, aby přivedl nacistické válečné zločince opět k životu a sledoval jejich osudy, převyprávéné jimi samotnými, od dopadení, odsouzení a následnému konci: sebevraždě, dvaceti letům vězení a celoživotnímu odnětí svobody. Nejedná se o životopisy v běžném slova smyslu. Budeme mít možnost seznámit se s nejvýznamnějšími osobnostmi z tábora spojenců, od soudců a žalobců až po psychology a dozorce, a lépe pochopit, jak zorganizovali nejdůležitější proces v historii.

1. díl: Albert Speer
Hitlerova oblíbeného architekta Alberta Speera byste za nacistu netipovali. Pocházel z privilegované rodiny, byl vzdělaný, kultivovaný a společensky obratný; představu válečného zločince zdánlivě nenaplňoval. Tyto vlastnosti pracovaly v jeho prospěch a navíc byl natolik chytrý, že pochopil, že spojenci potřebují, aby se přiznal a obvinil ostatní. Po dvaceti letech vězení, která si odpykal ve věznici Spandau, byl v 60. letech propuštěn. Napsal bestseller a objevil se v časopisu Playboy, zatímco jiní nacisté obvinění ze stejných zločinů byli odsouzeni k smrti.

2. díl: Hermann Göring
Hermann Göring byl velitelem Luftwaffe a určeným nástupcem Hitlera. Tento příběh pojednává o jeho poslední porážce a rozhodující roli, kterou sehrál v zákulisí Norimberských procesů židovský vězeňský psycholog Gustave Gilbert. Göring byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby a odsouzen k smrti. 14. října 1946 v noci před svojí popravou spáchal sebevraždu pozřením kyanidové kapsle, kterou mu vpašoval do cely dozorce, jenž s ním sympatizoval.

3. díl: Rudolf Hess
Rudolf Hess byl po Göringovi nejvýše postaveným nacistou, který skončil v rukou spojenců. Pomáhal Hitlerovi napsat Mein Kampf a byl Führerovým zástupcem. V roce 1941 při jednom z nejpodivnějších incidentů celé války ukradl Hess jednomotorový bojový letoun a vyrazil do Skotska, aby nabídl Británii mír – bez Hitlerova vědomí. Hitler posléze prohlásil Hesse za nesvéprávného a ten strávil zbytek války v britském zajetí. Když Hess dorazil do Norimberku, nad jeho způsobilostí visel velký otazník, protože tvrdil, že na svoji nacistickou minulosti si nevzpomíná. Tato epizoda sleduje amerického psychiatra Douglase Kelleyho a vězeňského psychologa Gustava Gilberta při snaze objasnit záhadu jak amnézie Rudolfa Hesse, tak i jeho paranoidních halucinací.

(2783)

Share This:

Free MP3 download