Alternativní zprávy CZ/SK
Vítězství ducha nad hmotou nebo přirozené lidské schopnosti?
Schopnost hrát si s ohněm bez jakéhokoliv popálení byla dlouho spojována se záadnými magickými silami. Výsledek je působivý, ale pro toho, kdo není obeznámen s potřebnou technikou, mohou být takové hrátky velice nebezpečné. Univerzitní profesor fyziky David Willey zorganizoval velkolepé představení. Patnáct lidí se pokusilo o nejdelší chůzi ohněm v historii. Podaří-li se jim překonar vzdálenost padesáti metrů, vytvoří v tomto zvláštním oboru světový rekord. Podívaná, která se uskutečnila na půdě Pittsburghské univerzity v Johnstownu přilálaka spoustu diváků i pozornost tisku a televizních štábů. Odvážlivci pocházrjí z celé Ameriky a někteří sem přijeli zdaleka. Například expert počítačové firmy, dřevorubec, žena z domácnosti nebo právník. Každý z nich má jinou formu přípravy.

(2898)

Share This:DJ's MEGAMIXES