Loading...
Loading...  • Film o blížícím se vyčerpání přírodních zdrojů a o nesmyslnosti teorie, že na jedné planetě s limitovanými zdroji může docházet k nekonečnému hospodářskému růstu.

    (4438)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...