Alternativní zprávy CZ/SK
Na pobřeží Středozemního moře se šíří jedna přistěhovalecká rodina a nahání strach, hrůzu a smrt. Malincí, ale velmi rychlí a agresivní argentinští mravenci hubí kolonie původních mravenčích druhů a ovlivňují i životy ostatních živočichů… Na evropské pobřeží Středozemního moře žije asi 160 původních druhů mravenců. Téměř nepozorovaně hraje každý z nich důležitou roli ve složitém systému přírody. U všech druhů pracují členové výhradně pro blaho své kolonie. Dělnice přebírají všechny úkoly a samci hrají jen krátkou roli v době rozmnožování. Po celé Evropě se vědci snaží o přesná pozorování mravenců. Jsou znepokojeni, protože domácí druhy jsou ohroženy invazivními argentinskými mravenci, kterých se po jejich pevném usazení nedá zbavit. V některých oblastech už místní druhy úplně vytlačili. Kde přesně tato invaze začala, nikdo neví. Zřejmé je jen to, že to byl člověk, který jim umožnil přicestovat na svých lodích do Evropy. Tito mravenci toho mnoho nepotřebují. Na vytvoření nového doma, který může být třeba jen pod kamenem, jim stačí jen několik dělnic. Nejsou vybíraví. V mraveništi mají hned několik královen, klidně 15-20. Větší počet královen je výhodou protože vyprodukují více potomků a to je pro moc kolonie důležité. Navíc nejsou vybíraví ani v jídle, ale když mají málo, neváhají přepadnout jiné mravenčí hnízdo jiného druhu mravenců. Mezi sebou se nenapadají, i když pochází z jiného hnízda. Tvoří tak jeden superobrovský organismus. To šetří energii a ta je v boji o moc důležitá. Ale nejen v lesích šíří tento organismus hrůzu, teror a smrt. Mají značný dopad na faunu i na všechny druhy hmyzu. Na rozdíl od místa svého původu, zde nemají žádné přirozené nepřátele a mohli se tak rozšířit podél celého pobřeží Středozemního moře. Jejich velkou výhodou je rychlost, kterou se pohybují a berou ostatním potravu. Když je však moc horko, nedokáží fungovat a tehdy se dostávají na řadu i jiné druhy mravenců. Jak velký je vliv argentinských mravenců na celý ekosystém – o tom se ve vědeckých kruzích diskutuje. Ví se, že kam přijdou argentinští mravenci, není pro jiné druhy místo. Jsou příliš silní, příliš rychlí, příliš mocní. Na Korsice ještě nejsou příliš rozšířeni a tak badatelé doufají, že budou moci zkoumat postup argentinských mravenců a jejich vliv na ostatní živočichy. Při té příležitosti přišli na zajímavý objev – kde se vyskytují mravenci tapinoma, tam se argentinští mravenci nevyskytují. Tapinoma se sice dokáže ubránit, ale na to, aby je vypudila, je i ona příliš slabá. Zdá se, že postupu lze jen těžko zabránit. Co ale znamená mravenčí válka pro zvířata, která stojí výš v potravním řetězci? Obavy vědců se potvrdily – na místech, kde žijí argentinští mravenci, se změní i ostatní fauna. Jejich touhu po moci nic nebrzdí a to činí ze superkolonie argentinských mravenců největšího dravce světa.

(1630)

Share This:

Category:

Myšlení, Příroda

Tags:

,


DJ's MEGAMIXES