REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Morová pandemie ve 14. století byla pro lidstvo nebývalou pohromou šokujících rozměrů. Během tří strašlivých let vyhladila více než třetinu evropské populace. Všichni se domnívali, že je předzvěstí konce světa. Podle padovských kronikářů byla považována za ještě horší zkázu než Noemova potopa. Mor otřásl základy movité a sebevědomé společnosti v poměrně zalidněné Evropě poloviny 14. století. Dokument sleduje šíření moru a jeho dopady na středověkou Evropu. Skrze otázky medicíny, náboženství, pověr a společnosti, s využitím odborných analýz předních historiků, snímek nabízí fascinující pohled na jednu z nejneutěšenějších a nejhrozivějších období lidské existence.

(5561)

Share This:DJ's MEGAMIXES