REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Matka byla Ukrajinka, otec Rus. Od patnácti let jezdil s kombajnem. Když Moskevská státní univerzita umožnila studovat mladým lidem z dělnických a rolnických vrstev, dětem z chudých rodin, byl Michail Gorbačov přijat na právnickou fakultu. Brzy se stal členem komunistické strany a tajemníkem Komsomolu.
Do čela sovětských komunistů se postavil v roce 1985, prvním a zároveň posledním sovětským prezidentem byl v letech 1990 – 1991.
Chtěl reformovat socialismus. Nakonec však ztratil kontrolu nad událostmi a ocitl se na okraji politického života. Jeho zásluhy jsou přesto nemalé: perestrojka, glasnosť, parlamentní vláda, ukončení studené války, konec náboženského a politického pronásledování.
Většina Rusů mu ovšem stejně nikdy nezapomněla, že připustil rozpad jejich veliké země.

(1211)

Share This:DJ's MEGAMIXES