REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Náš film ponúkne divákovi dvoj-portrét; popri zaujímavom životnom príbehu historika J. Mlynárika vzniknú „mini dejiny“ Česko-Slovenska, sprevádzané jeho slovami a činmi, v spojení obrazov minulosti s presahom do súčasnosti. J. Mlynárik je erudovaný historik a niektoré kľúčové dejinné udalosti nielenže prežil, ale ich sám buď inicioval, alebo sa na nich priamo podieľal..

(1468)

Share This:

Category:

Historie, Myšlení

Tags:DJ's MEGAMIXES