Alternativní zprávy CZ/SK
O obnovu středočeské obce, vypálené nacisty 10. června 1942, se ve velkém zasadili horníci z britského Stoke-on-Trent a jejich iniciativa Lidice Shall Live.
V rámci operace Antropoid, organizované československou exilovou vládou, byl 27. května 1942 spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten po několika dnech zraněním podlehl. Odpovědí nacistů bylo vypálení českých obcí Lidice a Ležáky, při kterém byli všichni muži zavražděni a ženy odeslány do pracovních táborů. Z dětí přežila jen hrstka označená jako „vhodná ke germanizaci“, ostatní byly krátce po odvlečení z domova zplynovány. Hitlerův akt msty se setkal s odezvou na překvapivém místě. Mezi hornickou komunitou v britském Stoke-on-Trent vznikla iniciativa Lidice Shall Live, která se po skončení 2. světové války zasadila o obnovu obce a vybudování jejího Památníku. Tento dokument je poctou nejen obětem a přeživším hrůzného činu, ale také Siru Barnettu Strossovi a jeho spolupracovníkům ze Severního Staffordshiru, kteří nedovolili Lidicím zemřít.

(1240)

Share This:DJ's MEGAMIXES