REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Pohled do tvůrčí dílny legendárního dirigenta v severoněmeckém zámku Salzau. Leonard Bernstein zde založil v roce 1987 orchestrální akademii, kde po dva týdny pracoval s nejlepšími mladými muzikanty z celého světa.
Udávat takt umí každý, jenže… Ze značného množství uchazečů porota vybrala v roce 1987 jedenáct mladých dirigentů ze Spojených států, Brazílie, Anglie, Francie, Švédska a Německa. Dostali pak pozvání do Salzau, aby tu ve společnosti Leonarda Bernsteina (1918–1990) a festivalového orchestru strávili dva týdny tvůrčí prací. Pro všechny účastníky měl kurs nesmírný význam. Od té chvíle totiž mohli uvádět v životopisu, že dirigovali pod vedením Leonarda Bernsteina. Organizační výbor se proto snažil pojmout celý průběh kurzu pokud možno nebyrokraticky a neakademicky. L. Bernstein: „Hlavní úloha dirigenta je stmelit hudebníky v orchestru v jediný celek. Jinými slovy — musí jednotlivé muzikanty přimět zahrát všechny noty náležitě, ve správném rytmu a upozornit je na případné chyby. Něco podobného měl kdysi na starosti kapelník. To byla ovšem poněkud odlišná profese. Dirigent je o stupínek výš. Kromě vedení orchestru navíc muzikantům celou kompozici objasňuje.

(663)

Share This:DJ's MEGAMIXES