REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK





Na rozdíl od zvířat jsme schopni vnímat čas. Díky tomu nám svět dává smysl. Rozlišujeme minulost, současnost i budoucnost. Otázku „kolik je hodin“ si lidstvo klade celá tisíciletí a každá civilizace se s ní snažila po svém vypořádat. Sledování sluneční pouti, orloje, přesýpací nebo atomové hodiny nám umožnily běh času více méně přesně měřit. Ale co to vlastně je „čas“? Má nějaký začátek? Nebo je tu od nepaměti? A je to naše dnešní chápání času správné a definitivní?

(1351)

Share This:



DJ's MEGAMIXES