Loading...
Loading...  • Dvojdielny dokument, ktorý odhaľuje vznik a rozpad európskeho štátu – Juhoslávie. V prvej časti sa tvorcovia filmu zaoberajú vývojom od roku 1918 do r.1980, čiže do roku smrti Josipa Broz Tita, a skúmajú okolnosti vzniku Juhoslávie a jej existencie pod jednotou Titovej diktatúry. V druhej časti /1980-2001/ sa venujú okolnostiam tragického konca tohto federálneho štátu, ktorý zanikol počas krvavej občianskej vojny.

    (1145)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...