REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Svými objevy zákonů o pohybu vesmírných těles Johannes Kepler zcela změnil způsob našeho uvažování o vesmíru a čase, zároveň tím položil základy moderní vědě. V jeho vlastním životě však byly jeho vědecké úspěchy doprovázeny četnými ranami osudu, útrapami a strádáním. Jeho příběh je dramatem bezmála shakespearovských rozměrů, plným intrik a vášní, dramatem, které vedle pozadí Keplerových objevů vyjevuje i stav a uvažování evropské společnosti na počátku 17. století. Příběh začíná v roce 1600, kdy třicetiletý astronom Kepler přichází jako náboženský uprchlík s rodinou do Prahy – protože se odmítl vzdát své luteránské víry, musel odejít z Rakouska. Tycho de Brahe, císařský dvorní matematik, tehdy pozval Keplera do Prahy, aby s ním spolupracoval. Vzniklo tak plodné spojenectví, které vedlo k položení základů moderní astronomie, ale byla to rovněž srážka dvou rozdílných charakterů – dramatický vztah plný soupeření a nevraživosti… Koprodukční dokudrama režiséra Christiana Twenteho vyjevuje Keplerovo slavné působení v rudolfínské Praze jako život v permanentním stavu dílčí nouze a ohrožení. Film je kombinací působivých hraných scén a dokumentárních pasáží, které umožňují hlouběji porozumět historickému kontextu Keplerových velkých objevů a jejich významu pro tehdejší společnost i dnešní vědu.

(2072)

Share This:DJ's MEGAMIXES