REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Úrodné končiny, jedinečné břehy oceánu a poutavá architektura na nejjižnějším výběžku kontinentu.
Jihoafrická republika má téměř tři tisíce kilometrů pobřeží, kde se slévají vody Indického a Atlantského oceánu.
My navštívíme Kapské Město, jež je střediskem zákonodárné moci země, vedle Pretorie, která je střediskem moci výkonné. Johannesburg, nejbohatší město Jihoafrické republiky a sídlo burzy, je pak hlavním ekonomickým centrem.
Kapské Město je významným turistickým lákadlem, jeho atmosféra i dějiny spolu s proslulou koloniální a viktoriánskou architekturou ročně přilákají miliony tuzemských i zahraničních návštěvníků.
Pevnost Dobré naděje, nejstarší stavba v Jihoafrické republice, zbudovaná v letech 1666 až 1679, bude naší další zastávkou. Byla vystavěna ve tvaru hvězdy a skládá se z pěti bašt. Měla chránit nizozemské zájmy tváří v tvář ekonomické rozpínavosti Angličanů. V roce 1936 byla vyhlášena národní památkou a dnes je v ní muzeum.
Město Paarl je známé svou žulovou horou, druhou největší na světě, a svými vyhlášenými vinicemi. To oblast Stellenbosch proslula nejen vinařskou stezkou, ale také architekturou nizozemského stylu 17. a 18. století.
Vydáme se rovněž na ostrov Robben, vzdálený necelých sedm kilometrů od jihoafrických břehů. Byl objeven v roce 1652 a po většinu své existence sloužil k internaci malomocných, duševně nemocných či vězňů přivážených z nizozemských kolonií. V období apartheidu zde byl vězněn i Nelson Mandela.
Neopomeneme samozřejmě ani mys Dobré naděje, jehož obeplutí bylo v 15. století největší výzvou pro portugalské mořeplavce, kteří směřovali na Dálný východ. Na místě, bičovaném západními větry, žije více než dvě stě padesát druhů ptáků.

(1783)

Share This:DJ's MEGAMIXES