Cyklus francouzských cestopisných dokumentů.

Jeden den v Itálii
Od východu do západu slunce budeme cestovat po Itálii, zemi nesčetných památek,
činných vulkánů, slunce, vína a oliv.

Itálie je pokladnicí umění i architektury, zemí se špičkovou gastronomií a největším vývozcem vína i olivového oleje na světě. Každoročně sem míří miliony turistů za sluncem, mořem, i do hor, které v zimě nabízejí skvělé podmínky pro lyžování. Jaké dopady má ale masová turistika na přírodu a životní prostředí? Podíváme se i na místa, kde lidé žijí pod stálou hrozbou, kterou představují vulkány a sopečná aktivita.
Navštívíme Benátky, Milán, Řím i Sicílii a uvidíme, čím dnes žije současná Itálie.

Jeden den ve Francii
Během jednoho dne procestujeme největší zemi západní Evropy a navštívíme její města i venkov,
zavítáme na proslulé vinice i do národních přírodních parků.

Francie je zemí kultury, historických památek, vinic a skvělého jídla. S čím se ale tato země v současnosti potýká? Jsou to rychle se rozrůstající města, problémy energetické infrastruktury, lodní a letecké dopravy i ochrany přírody. Nadějí do budoucna jsou lidé, kteří se vracejí na francouzský venkov, aby zde pěstovali kvalitní zemědělské produkty i fakt, že ve Francii výrazně přibylo lesů. Podíváme se do unikátního podmořského parku,
i do letovisek, kde moderní technologie pomáhají zvládnout každoroční příliv turistů.

Jeden den ve Velké Británii
Procestujeme křížem krážem Spojené království. Navštívíme kosmopolitní Londýn, skotská vřesoviště,
nepokojný Belfast a budeme sledovat cesty, na které vykročila země proslulá lpěním na svých tradicích.

Zveme vás na bleskovou návštěvu země, která je hrdá na své tradice a současně žije rušnou současností. Londýňané milují svou královnu i multikulturní festivaly. Projedeme se po Temži a navštívíme rušnou finanční čtvrť plnou hypermoderních mrakodrapů. Daleko odtud se na melancholických vřesovištích Skotska dál prohánějí stáda ovcí. V sousedství pastvin vzniká nové odvětví rybářství zaměřené na chov lososů. Britové dnes také těží ropu v Severním moři a využívají pohybu moře během přílivu a odlivu k výrobě energie. V Belfastu, městě rozděleném na katolickou a protestantskou část, k sobě pomalu hledají cestu k usmíření jeho obyvatelé mezi zdmi pokrytými proslulými grafitti.

Jeden den v Německu
Země našich západních sousedů se potýká s dědictvím rozděleného a opět sjednoceného státu,
využívá supermoderní technologie a uchovává své tradice.

V čase mezi rozbřeskem a západem slunce se stihneme podívat do proslulého hamburského přístavu, kam mnohasettunové kontejnery navádějí zkušení lodivodi a kde tým odvážných mužů za pomoci speciálního robota čistí přístav od nebezpečné munice z druhé světové války. Uvidíme krajinu zničenou devastující povrchovou těžbou, i na alternativní zdroje energie budoucnosti, jako je například mořský větrný park.
Navštívíme Magdeburg, kdysi výkladní skříň socialistického těžkého průmyslu, dnes téměř vylidněné město duchů.
Uvidíme, jak a kde se dokážou bavit Berlíňané, i jak se žije lodníkům na řece Rýn.

Jeden den ve Španělsku
Úchvatná cesta po zemi prostírající se od Atlantského oceánu až ke Středozemnímu moři.

Od úsvitu do pozdních nočních hodin poznáme život celého Španělska. Objevíme krásu velkých i malých měst, půvab rozlehlých venkovských oblastí. Během putování nám Španělsko ukáže svou novou tvář. Ta v sobě odráží roky diktatury, období modernizace a hospodářského růstu následované hlubokou recesí, která otřásla zemí před deseti lety. Celá země tak stále čelí nedávným strategickým rozhodnutím, která v současnosti ovlivňují život ve všech koutech této rozmanité krajiny. I přes problémy doléhající na města i venkov se Španělsko těší velkému zájmu turistů.
Ti míří nejen do velkých měst, ale i do vyhlášených přírodních rezervací jako jsou údolí Ordesa, park Picos de Europa, nebo Přírodní park Donana.
I na tato krásná místa se na naší cestě vydáme.

(1896)

Share This:

Free MP3 download