REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

S nadsázkou zpracovaný filmový příběh s lachtany jihoafrickými, od nichž se na jedné straně tolik lišíme a na druhé s nimi máme tolik společného… Jeden samec pro deset samic a devět samců nemá nic. Život lachtanů není férový. To je výchozí bod tohoto dokumentu, který s humorem proniká do nejhlubších sfér života mořských savců. Ostrov lachtanů je místem, kde se shromažďuje k rozmnožování nejvíc jedinců lachtana jihoamerického. Každý rok se jich tu usazuje 200 000. Jen několik málo tvorů na naší planetě ztělesňuje boj o přežití tak, jak se o něm píše v knihách, jako samci tohoto druhu. Každý den se tu odehrávají komedie i tragédie ve své nejryzejší podobě.Dokument zachycuje s ironizujícím nadhledem životní příběh lachtana, který se snaží stát jedním z privilegovaných samců, neboť jen ti si každoročně mezi sebou rozdělí všechny samice. Budeme ho sledovat od narození až do dospělosti, a seznamovat se tak s mechanismy přirozeného pohlavního výběru. Pobavíme se rozporem mezi antropomorfní vizí a rádoby objektivitou některých dokumentů až na samou hranici, kde se fiktivní dělicí čára mezi člověkem a zvířaty vytrácí. Drsná krása zrození, něžnost kojení, matka nucená opustit své mládě, aby ho nakrmila, smrtící půst a zvláštní násilné chování dospělých jedinců mění savce s obyčejným životním příběhem v tvory, od nichž se na jedné straně tolik lišíme a na druhé s nimi máme tolik společného.

(2082)

Share This:DJ's MEGAMIXES