Loading...
Loading...Dokumentární film o životě a díle jednoho z nejznámějších Čechů, který kvůli své víře nemohl působit ve vlastní zemi. Fascinující výprava do myšlenkového světa muže, který stál u zrodu moderního evropského myšlení, se opírá o nejnovější vědecké poznatky… Dokument J. A. Komenský – život a dílo přibližuje osudy Jana Amose Komenského jako pedagoga, filozofa, teologa, literáta a historika, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisech, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. Film se natáčel v České republice, v Polsku, ve Švédsku a vedle řady českých odborníků na život a dílo J. A. Komenského se v něm objeví také švédská komenioložka s českými kořeny a ředitelka muzea v Lešně. Literární odkaz Jana Amose Komenského je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla tzv. Všenáprava věcí lidských, vycházející ze všech poznatků tehdejšího vědění. Mezi nejznámější díla patří „Dveře jazyků dokořán“, „Orbis pictus“, ale také fenomenální „Labyrint světa a ráj srdce“. Film J. A. Komenský – život a dílo vychází z téže autorské dílny, ve které vzniklo dokudrama Jako letní sníh, avšak věnuje se více Komenského myšlenkám a dílu.

(191)

Share This:DJ's MEGAMIXES

Loading...