Benito Mussolini se stal prvním fašistickým diktátorem na světě. Byl tvůrcem politického divadla, kterým se inspiroval Adolf Hitler. Dvoudílný dokument vám v epizodách Nástup k moci a Mussoliniho vláda přiblíží zrození fašismu v průběhu první světové války. Když v roce 1917 utrpěla italská armáda porážku, Mussolini vinil protiválečně zaměřenou socialistickou stranu. Po válce Itálii ovládly ekonomické potíže a hrozba bolševismu. Mussolini proto začal podporovat nacionalismus a boj proti vnitřním nepřátelům. V roce 1919 bylo ustaveno hnutí Fasci Italiani di Combattimento, záhy vznikají na místní úrovni úderné skupiny Černých košil… Uvidíme otevření cesty k totalitní diktatuře ve 20. letech, stejně jako Mussoliniho dohodu s Vatikánem, změny v ekonomice i postupné sbližování s Hitlerem. Mussoliniho dramatický vzestup a pád budeme sledovat s pomocí podrobných zpráv zaznamenaných během bouřlivých událostí let 1919–1946. Do této doby, jež je se současností stále silně provázaná, se přeneseme prostřednictvím barevných záběrů.

1 Nástup k moci

2 Mussoliniho vláda

(2238)

Share This:

Free MP3 download