Loading...
Loading...  • V roce 1940 už mělo spojenectví mezi Hitlerem a Mussolinim jednoznačnou podobu: říšský kancléř byl dominantní osobou a Duce se skrývanou podrážděností přijímal jeho rozhodnutí. Mussolinimu přicházely do Říma zprávy o Hitlerových triumfech, a tak se v touze po účasti na dělení kořisti střemhlav vrhl do své vlastní války. Tažení v Africe i vpád do Řecka však skončily neúspěšně a další rána přišla v červenci 1943. Spojenci se vylodili na Sicílii. Krátce na to byl Duce sesazen a internován. Když jej Němci osvobodili, byla z něj už jen tragická figurka. Ve světle blížící se zkázy se z kdysi halasně proklamovaného přátelství stalo trpké vzájemné obviňování.

    (2034)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...