Popredný geológovia v dokumente BBC objasňujú geologický pôvod Zeme. Laickému publiku tak postupne v ôsmich častiach, ukazujú napríklad vznik kontinentov, pohyb litosférických dosiek, alebo príčinu sopečnej činnosti, čo nakoniec vyústi do súvislosti geológie a života na Zemi…

1 Pout casem

2 Cesta do hlubin oceanu

3 Velehorske Andy v Bolivii

4 Cesta do stredu Zeme

5 Na strese sveta

6 Zeme v ledovem havu

7 Vznik a vyvoj zivota

8 Zeme zdalky i zblizka

(2722)

Share This:

Free MP3 download