Cyklus Heydrich – konečné řešení poskytuje svými 44 díly zmapování tohoto období dosud nebývalý prostor. Základní osou cyklu je činnost Reinharda Heydricha v úřadu protektora. Její souvislosti pak přivádějí jednotlivé kapitoly ke klíčovým událostem, osobnostem a fenoménům doby a to nejen na území protektorátu a Třetí říše. Kombinovaná reportážní a dokumentární forma zpracování se opírá o využití dobových archivů, autentických předmětů i výpovědi pamětníků a historiků. Vedle známých faktů se autoři zaměřili také na nejnovější poznatky, které mohly být po letech zamlčování a dezinterpretací přidány k obrazu doby až v posledních dvou desetiletích.

1.-Noc nad protektorátem

2.-Mladý ostrý hoch

3.-Šálek anglickeho čaje

4.-Svatováclavská neděle

5.-Utěš smutné, zažeň vše zlé

6.-Bezezbytková germanizace

7.-Muži pro speciální operace

8.-Sokolové

9.-Judenrein

10.-Operace Percentage

11.-Budujeme lepší zítřek

12.-A zase byli druzí

13.-Chci jít s Kubišem

14.-Válka nejnebezpečnějšího muže

15.-Venkov zachraňuje Prahu

16.-Vánoce u Heydrichů

17.-Konečně go!

18.-Silver jako spojení

19.-Modravé dálky

20.-Je nutné mluvit německy

21.-Dopadení zrádce X

22.-Východní vítr

23.-Operace Pohřbený kanon

24.-Sázka na Říši

25.-Ticho, které neléčí

26.-Protektorátní ráj

27.-Pozdější život atentátu

28.-Transport z ráje

29.-Zinc – na vlastní pěst

30.-Out Distance – zrádce na obzoru

31.-Svatobořické děti

32.-Na zámku a v podzámčí

33.-Věrnost Říši

34.-Libuše volá Londýn

35.-Dáme si do bytu dva mimopražské

36.-Souboj na Bulovce

37.-Zůstal jsem sám!

38.-Hledá se zatáčka

39.-Atentát

40.-Zmizeli

41.-Lidice – obraz pomsty

42.-Bylo nejhůř

43.-Češi se nevzdávají

44.-Ministr Eden oznamuje

(3323)

Share This:

Free MP3 download