REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

II.část: Bitva v Teutoburském lese – rok 9 po Kr. – sledujeme život Arminia z kmene Cherusků od jeho dětství až po bitvu v Teutoburském lese (Augustus: „Vare, vrať mi mé legie“) a jeho pozdější smrt coby sjednotitele několika kmenů – btw. Arminia hraje Matěj „ať chcípnou!“ Hádek. Římané se stahují zpět za Rýn a Dunaj.

Z temnoty dávnověku se vynořil tajuplný národ: Germáni. Římané je nazývali barbary a považovali je za nekulturní divochy. Vždyť neznali nic než boj a válčení! V co věřili, čeho se báli? Jaký vztah měli k římské velmoci? Co nám odkázali? A co o nich víme? Kdo byli Germáni? Soudobí historici se scenáristy a filmaři německo-švýcarské společnosti Telepool vytvořili čtyřdílný cyklus ve stylu docudrama. Germáni byli původně jen jedním kmenem z mnoha dalších, například Frísů, Langobardů či Suébů. Aby tuto hrozbu pro Řím zveličil, zahrnul Caesar všechny kmeny pod jeden název – Germáni – a oblast východně od Rýna, kde sídlili, nazval Germánií.

(3266)

Share This:DJ's MEGAMIXES