REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK


https://www.youtube.com/watch?v=ngeBdnqwRaYJaponsko, Fukušima, 11. 3. 2011 – Jaderná elektrárna byla nejdříve zasažena ničivým zemětřesením, které zpustošilo celou severní část země. Odborníci ho označili za největší v dějinách, které zasáhlo Japonsko. Vzhledem k tomu, že epicentrum se nacházelo v moři, 130 km od pobřeží, hrozila vlna Tsunami, která také později dorazila a zkázu dokončila.

ZEMĚTŘESENÍ
První zemětřesení trvá 5 minut, ale je cítit i ve 230 km vzdáleném městě Tokio. O událostech vypovídá například učitelka mateřské školy, která musela učinit kroky potřebné k tomu, aby její žáci nebyli zraněni. Jaderná elektrárna Fukušima a epicentrum jsou od sebe vzdálené téměř 180 km, a následky zatím nejsou nijak viditelné. Zemětřesení však poškodilo vedení, které elektrárnu napájelo energií. Po oznámení hrozby Tsunami probíhají rozsáhlé evakuace, ušetřena bezpečnostních opatření není ani samotná jaderná elektrárna. Ve Fukušimě zůstává potřebný tým lidí, aby v případě hrozby byly zajištěny základní funkce elektrárny.

STAV NOUZE
Tsunami však byla ničívější než se předpokládalo. Jaderná elektrárna byla zasažena plnou silou tsunami, která poničila reaktory. Fukušima zůstává bez proudu, je zasypaná sutinami a mobilní generátory, kterými má být elektřina potřebná k provozu znova obnovena, se k místu těžko dostávají. Jeden z reaktorů je silně poškozen a radiace v jeho okolí stoupá. Tlak v reaktoru roste a hrozí výbuch. Země je zaplavená mořskou vodou, silnice jsou poškozené, tvoří se kolony prchajících lidí před hrozící katastrofou a nervozita smíšená se strachem roste.

OBAVA
Události odehrávající se v Japonsku sleduje celý svět. Média vysílají záběry ničivé pohromy po celém světě v přímém přenosu. Všichni mají strach z rozšíření radiace, bude se snad opakovat podobná tragédie jako dne 26. dubna 1986, kdy vybouchla jaderná elektrárna Černobyl?
Shlédněte dokument, věnující se do nejmenších podrobností všem událostem, které předcházely zničení reaktorů v jaderné elektrárně Fukušima a zapříčinily tak únik radiace do okolního světa. Dalo se katastrofě zabránit? Podnikly povolané osoby vše potřebné k zabránění katastrofě, nebo jen a pouze příroda nese vinu za tuhle ničící katastrofu? Odpovědi na všechny otázky naleznete výše v dokumentárním filmu z cyklu „Vteřiny před katastrofou“.

(7486)

Share This:DJ's MEGAMIXES