V květnu 2021 uplyne sto let od okamžiku, kdy se od Československé sociálně demokratické strany dělnické odtrhlo radikální levé křídlo a jeho představitelé založili Komunistickou stranu Československa. Od začátku se zapojila do Kominterny, mezinárodní komunistické organizace řízené z Moskvy a usilující o celosvětovou revoluci. Komunisté se od počátku stali militantní a nekompromisní opozicí, která nepokrytě usilovala o zničení demokracie. Jak se z původně okrajové extrémní skupiny stala strana, která později převzala veškerou moc ve státě a nastolila diktaturu? Nakolik jí v tom pomohl Sovětský svaz? „Komunismus je novým náboženstvím chudých,“ prohlásil na zakládající schůzi první předseda KSČ Bohumír Šmeral. V co věřili mladí marxisté ze sociální demokracie, kteří stranu založili, a jak se jejich náboženství proměňovalo na cestě k moci? Jak se straně podařilo během necelých tří dekád získat absolutní moc ve státě a nastolit diktaturu? A jak se stalo, že po 40 letech moc ztratila? Proč vlastně nenastal plánovaný ráj na zemi? Kdo byl skutečným nepřítelem strany a kdo ji doopravdy řídil? Touha po sociální spravedlnosti, rovnosti a bratrství je stará jako lidstvo samo. V čem se tedy stala chyba? Dvoudílný dokumentární film Dvojí život jedné strany v prvním díle mapuje historické, společenské i ekonomické okolnosti, které umožnily, aby KSČ v únoru 1948 převzala veškerou moc ve státě, ve druhém díle pak mapuje historické, společenské i ekonomické okolnosti, které postupně vedly až ke ztrátě absolutní moci.

Cesta k moci 1921-1948
První část dvoudílného dokumentárního filmu mapuje cestu KSČ k moci.

Komunisté se od počátku stali militantní a nekompromisní opozicí, která nepokrytě usilovala o zničení demokracie. Jak se z původně okrajové extrémní skupiny stala strana, která později převzala veškerou moc ve státě a nastolila diktaturu? Nakolik jí v tom pomohl Sovětský svaz? „Komunismus je novým náboženstvím chudých,“ prohlásil na zakládající schůzi první předseda KSČ Bohumír Šmeral. V co věřili mladí marxisté ze sociální demokracie, kteří stranu založili, a jak se jejich náboženství proměňovalo na cestě k moci? První díl mapuje historické, společenské i ekonomické okolnosti, které umožnily, aby KSČ v únoru 1948 převzala veškerou moc ve státě.

U moci 1948-1989
Druhý díl mapuje dobu, kdy Československo řídila KSČ.

Proč vlastně nenastal plánovaný ráj na zemi? Kdo byl skutečným nepřítelem strany a kdo ji doopravdy řídil? Touha po sociální spravedlnosti,
rovnosti a bratrství je stará jako lidstvo samo. V čem se tedy stala chyba? Druhý díl mapuje historické, společenské i ekonomické okolnosti,
které postupně vedly až ke ztrátě absolutní moci.

(1747)

Share This:

Free MP3 download