Alternativní zprávy CZ/SK
Soukromé vojenské společnosti se stávají významnými hráči v konfliktech po celém světě a dodávají nejen zboží, ale i vojáky… Velká část logistiky i skutečné války byly outsourcovány soukromým společnostem, které chtějí hlavně maximalizovat zisk. Nabízejí levnou práci z nejchudších částí světa. Nejhorším příkladem je zaměstnání bývalých dětských vojáků. Tento film zkoumá, jak globalizace změnila odvětví válčení. Jak je možné, že společnosti mohou najímat bývalé dětské vojáky i přes kodexy chování, které byly pro soukromý vojenský průmysl formulovány?

(859)

Share This:DJ's MEGAMIXES