REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Židé – Dějiny jednoho národa

Jeden obchodník a učenec se v devátém století vypraví s rodinou na cestu do francké karlovské říše. Moše Ben Kalonymus je praotcem vlivného rodu rabínů a učenců. Navždy se obrátí zády k rodnému městu italské Lukce. Francký král Karel II. Holý totiž jemu a jeho rodině slíbil bohatství a bezpečí. Mají za sebou nelehkou cestu. Stále ještě si nemohou být jisti, zda panovník dodrží slovo. Jsou však očekáváni. Frančtí králové si Židů váží. Židé jako učenci, tlumočníci a kupci mají totiž bohaté zkušenosti a rozsáhlé styky. Měli by rozhýbat obchod v zaostalé francké říši. Kalonymos není první Žid, který se zde usadí. Židé přicházejí do Porýní už s Římany.

(3091)

Share This:

Category:

Historie, Myšlení

Tags:DJ's MEGAMIXES