REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Židé – Dějiny jednoho národa

Muž na cestě vzhůru: Moses Mendelssohn, filozof a Žid. Studoval dějiny svého národa a chce změnit jeho budoucnost. Je pozván do Sanssouci. Žid a pozván do zámku pruského krále Fridricha Velikého! Zde se odehrál památný dialog: „S čím obchoduješ, Žide?“ „S něčím, co vám chybí: s rozumem.“ Moses Mendelssohn si vytvořil jméno jako filozof osvícenství, a to nejen v Německu. Jeho spisy čte celá Evropa. Saský ministr svobodný pán vo Fritsch ho obdivuje. Přijel do Postupimi jen proto, aby mohl pohovořit se slavným mužem. Mendelssohn státníkův zájem využívá pro své politické požadavky. Říká: „Náboženská tolerance musí platit pro všechny stejnou měrou, i pro Židy a muslimy. Přísluší nám stejná práva a stejné povinnosti jako všem občanům.“ Von Fritsch v něm vidí živoucí důkaz základní myšlenky osvicenství: Každý se může vymanit z pout svých sociálních poměrů.

(2173)

Share This:

Category:

Historie

Tags:DJ's MEGAMIXES