REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Židé – Dějiny jednoho národa

Judeji vládnou Římané. Po smrti jimi dosazeného krále Herodese vypuknou povstání. Herodes království sjednotil, ale nyní je Řím dělí. V Jeruzalémě zavládne velký neklid. Náboženské strany se přou o moc. Střetávají se v Chrámu, na nejsvětějším místě města. Mnozí doufají, že přijde Mesiáš, Bohem přislíbený vykupitel. Věří, že ukončí cizí nadvládu a konečně nastolí věčný mír. Ozývá se kritika jak římských okupantů, tak židovské horní vrstvy a jejího vztahu k náboženství. Pro ortodoxní Židy je urážkou Boha především kupčení před Chrámem.

(2861)

Share This:

Category:

Historie, Myšlení

Tags:DJ's MEGAMIXES