Pořad se zabývá jedním z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnějším, vynálezem všech dob – písmem. Od svého vzniku před 5 000 lety až po příchod revolučního Gutenbergova tiskařského lisu proniklo do všech oblastí našeho moderního života. Vydejte se s námi na cestu historií lidstva, od prvních obrazných kamenů k matematickým šifrám digitálního věku, abychom znovu objevili záhadnost a moc tohoto nezbytného nástroje.

E01 The Greatest Invention / Největší vynález

E02 The Art and the Craft / Umění a Řemeslo

E03 The Literate Society / Literární společnost

(1962)

Share This:

Free MP3 download