Jsou staré jako lidstvo samo. Existovaly už za našich předků v době kamenné. Jak se během tisíciletí vývoje lidské civilizace vyvíjelo množství a složení odpadků a co to o nás a našich předcích vypovídá? … V přírodě nic nepřichází nazbyt. Odpadky se objevily až s lidmi. Podíváme-li se na smýšlení a nakládání našich dávných předků s odpadem všeho druhu, mívala recyklace vždy přednost před likvidací. V období průmyslové revoluce však nastala změna. Ustanovila se konzumní společnost, kde se věcmi plýtvá a vyhazují se, místo aby se znovu využívaly. Odpad necháváme i na těch nejodlehlejších místech světa. Ničíme tím přírodu i sami sebe. Ale jak tomu zabránit? Mohli bychom se něčemu naučit u našich sotva vzpřímených vzdálených příbuzných?

(983)

Share This:

Free MP3 download