Drogy jsou společenským problémem. Drogy stojí společnost hodně peněz. Drogy zatěžují zdravotní, sociální, rodinné systémy i soudní moc. Drogy jsou ale zároveň s lidskou civilizací od nepaměti. Omamují se dokonce zvířata. A stejně jako jsou ve zvířecím světě jedinci, kteří nedokážou svoji náklonnost k návykovým látkám ovládnout, jsou takoví i mezi lidmi. V lidské společnosti je ale závislost součástí širšího kontextu, do kterého vedle psychiky jednotlivců patří i sociální zázemí, kulturně historický rámec, politika i ekonomika státu. Proto je pohled na společnost perspektivou drog tolik komplexní zprávou… Dokumentární cyklus Česko na drogách režiséra Iva Bystřičana prostřednictvím výpovědí předních českých adiktologů a dalších odborníků vypráví o tom, jak (nejen) česká společnost a jednotlivci zachází se svým fyzickým i duševním zdravím, protože právě omamné látky souvisí velmi zřetelně s obojím. Cyklus nasvítí zákoutí drogových závislostí. S využitím posledních vědeckých poznatků a autentických zkušeností provede publikum světem drog a ukáže jejich vliv nejen na tělesné, ale i celospolečenské úrovni.  Každá droga má totiž svůj účinek na lidské tělo, ale i na společnost jako takovou. Některé drogy jsou dokonce spojeny s jistými subkulturami, některé s kriminálním podsvětím, některé s vyloučenými lokalitami.

Štěstí je krásná věc (E01)

Kde se vzaly drogy, proč k nim měl člověk vždy blízko a proč je z toho často problém? První díl dokumentárního cyklu otevírá široké téma drogové problematiky u nás. 

Povolení zabíjet (E02)

Kolik jakých drog se u nás bere a v čem můžeme hledat důvody rozsáhlého užívání těchto látek? A proč zatím selhaly všechny pokusy drogy vymýtit? Druhý díl dokumentární série pokračuje ve zkoumání drogové problematiky u nás.

Piko piko na hlavu (E03)

Pervitin, kokain, MDMA a další… Kde se vzaly stálice české drogové scény a proč se u nás těší oblibě? Třetí díl dokumentární série provede historií i současností (nejen) tvrdých drog u nás. 

Závislá společnost (E04)

Kde se v člověku rodí sklony k drogové závislosti a proč je tak těžké ji překonat? Čtvrtý díl dokumentární série zkoumá kořeny i důsledky závislosti, stejně jako rizika s ní spojená. 

Výchova narkomanů v Čechách (E05)

Mimořádně velká část dospívajících lidí se u nás potýká s psychickými problémy. Zároveň nemáme k dispozici dostatek psychiatrů nebo psychologů. Co k mání naopak je, jsou “ulehčovadla” všeho druhu. Pátý díl dokumentárního cyklu se zaměří na drogovou problematiku v souvislosti se současnou mladou generací.

Cesta z pravěku (E06)

Jaká je podle adiktologů budoucnost drogové problematiky u nás i ve světě? Poslední díl dokumentárního cyklu se zaměří na vyhlídky adiktologie a na to, jakou roli v ní bude hrát lidské sebepoznání.

(1153)

Share This:

Free MP3 download