REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

V návaznosti na dvoudílný hraný film Davida Ondříčka o tragédii na dole Dukla v roce 1961 Česká televize uvádí dvoudílný dokumentární cyklus s názvem Černé zlato. První díl s názvem „Ja sem haviř, kdo je vic“ vypráví na pozadí širších politických, ekonomických a sociálních okolností o životě havířů v ostravsko-karvinském revíru v letech předcházejících právě neštěstí na dole Dukla. Od tvrdé práce v dolech, poháněné snahou totalitního státu o překonání těžebních rekordů, přes rodinný život v nově vybudovaném Havířově až po početné oběti na životech, zaviněných zanedbáváním bezpečnostních předpisů i nekompetencí dosazených funkcionářů. Druhý díl s názvem Nehody a procesy vypráví o tragédiích v uhelných dolech na Ostravsku – na pozadí politického a ekonomického kontextu sleduje nehody od jejich příčin až po následky, které zpravidla nesli kádrově nevyhovující inženýři. Jádrem vyprávění jsou právě silné osobní příběhy neprávem obviněných inženýrů, které kádrově žádoucí, leč profesně nekompetentní funkcionáři střídavě využívali pro řešení vlastních problémů a střídavě z vlastních selhání obviňovali. Dokument v režii Jakuba Režného a Báry Kopecké konfrontuje výpovědi pamětníků s dobovými archivy a vstupy historiků.

(1415)

Share This:DJ's MEGAMIXES