REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

V 18. století bylo v Evropě souběžně používáno několik set tisíc měrných jednotek. Francouzská akademie se rozhodla zavést novou společnou míru – metr, která by byla jednotná pro všechny státy. Do hledání její správné délky však zasáhly politické události…
Zajímavý příběh ukazuje, jak byl metr definován jako standardní jednotka měření. Podíváme se na vývoj této délkové míry od 18. století až do současnosti.

(1173)

Share This:DJ's MEGAMIXES