REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Země se zrodila asi před pěti miliardami let. Teprve o mnoho milonů let později se na ni objevily první formy života. Začal proces, který vyvrcholil vývojem rostlinstva a živočišstva. Nakonec se objevil člověk. Vědci nazvali tento proces „evolucí“. Tuto teorii formuloval před více než sto padesáti lety Charles Darwin. Opačným pólem pojetí vzniku Země a života na ni představuje „kreacionismus „, víra ve stvoření tak, jak je popisuje Bible. Zvláště v posledních letech se v USA i v západní Evropě skupiny kreacionistů aktivují.

(2127)

Share This:DJ's MEGAMIXES