REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Fakta ČT
Benešovy dekrety stále vyvolávají debaty, spory, ba divoké hádky. A v těchto debatách, sporech a hádkách se jako argumenty používají fakta mnohdy nepřesná, překroucená nebo dokonce lživá. Ostatně samo označení „Benešovy“ je více než zavádějící. Během londýnského exilu byl sice Benešův vliv na podobu dekretů značný, v povalečné době byl však již spíše ve vleku zradikalizované domácí politiky. Dekrety, které měly stabilizovat poválečné Československo, nakonec posloužily také k masivnímu znárodňování a odsunu milionů obyvatel. Nutno dodat, že vše přitom proběhlo víceméně v intencích mezinárodní politiky. Dekrety prostě patřily do své doby a pro ni byly také vytvářeny.

(3933)

Share This:DJ's MEGAMIXES