Australský dokumentární cyklus mapujícího nejodlehlejší místa na světě.

1.-Země strachu
První díl cyklu, mapujícího nejodlehlejší místa na světě, nás zavede na Saharu, konkrétně do pouště Ténéré. Autoři cestopisného dokumentu se vydali přes Ténéré tak, jak to karavany dělají už tisíce let. Pokusili se překonat téměř dva tisíce kilometrů krajiny plné kamení a písku, a to na velbloudu, autem i pěšky. Zažijeme nebezpečnou cestu žhavými, vyprahlými končinami, kde si smrt přichází pro slabé, špatně připravené nebo pro ty, od nichž se odvrátilo štěstí. Nahlédneme do života Tuaregů, potomků nedávných vládců centrální Sahary a pouštních pirátů, kteří ještě v devadesátých letech dvacátého století napadali karavany ozbrojeni kopími a meči.

2.-Lidé ohně
Autoři cyklu, putující po nejodlehlejších místech světa, zamířili tentokrát do země, kterou se mnoho lidí obává navštívit – do Íránu. Odhalen tak bude život prostých lidí na území, jež bylo téměř dokonale a tak dlouhou dobu izolováno od západní civilizace. Opomenuto nezůstane hlavní město Teherán i s jeho nepříliš přívětivou tváří, kterou někdy nastavuje západnímu světu. Od současnosti se vrátíme i do minulosti, k Íránu jako prastaré zemi s kořeny sahajícími do dávných dějin. Do duchovního světa nahlédneme při pátrání po Zarathuštrovu věčném ohni.

3.-Strážci ztracené archy
Autoři dokumentárního cyklu se vydali do hor východní Afriky pátrat po původu prastaré legendy, po neuvěřitelném příběhu, na jehož počátku nacházíme Mojžíše a Desatero přikázání. Legenda vypráví o předmětu, který je tak posvátný, že na něj smějí pohlédnout jen ti nejpravověrnější křesťané. Je prý tak nebezpečný, že může zničit města, rozšířit mor a upálit lidi zaživa. Po původu této legendy už pátrali křižáci, římští papeži, mocní evropští králové a dokonce i sám Indiana Jones. Cesta za rozkrytím mýtu o ztracené arše vede tentokrát do Etiopie.

4.-Svahilští Sindibádi
Autoři dokumentárního cyklu nás zavedou do světa námořníka Sindibáda, mýtické postavy z doby před více než tisícem let. Během svého putování se budou plavit podél severovýchodního afrického pobřeží z Lamu v Keni do vesničky Kipini, pak do rušného přístavu Mombasa a dál až na ostrov Pemba, kde se dodnes praktikuje vúdú při snaze lidí získat náklonnost neviditelných nadpřirozených sil, s jejichž pomocí lze prý řešit rozličně životní nástrahy, vyplňovat svá přání a snad i léčit nemoci. Konečnou destinací je přístav na Zanzibaru, jenž byl kdysi nazýván „ostrovem na konci světa“.

5.-Zakázaná země
Čeká nás cesta do zmrzlé pohádkové říše. Po léta byla Kamčatka nepřístupným poloostrovem, který až do pádu sovětského impéria tajil existenci přísně střežené vojenské základny, kde kotvila ruská flotila jaderných ponorek. Autoři dokumentárního cyklu se ale vydali prozkoumat život obyčejných lidí, kterým kromě politické zvůle ztrpčovalo život rovněž zemětřesení, sopečná činnost, polární sníh a silné větry.

6.-Ztracené město zlata
Po staletí vládli Peru a okolním zemím krutí válečníci, jimž se říkalo Inkové. Stavěli velkolepá města, dali vzniknout kultovnímu Machu Picchu. Autoři dokumentárního cyklu se ale vydali do odlehlého horského pralesa v peruánských horách, aby tam pátrali po městech, která podle legendy zmizela ze světa na celá staletí. Mají se nacházet v tamní džungli, nejsou na mapách a nebyla nikdy vypleněna dobyvačnými Španěly. Dobrodružná pouť může začít…

7.-Poslední stopa Butche a Sundance
Další díl o cestách za nejodlehlejšími místy na světě nás zavede do Bolívie. Vydáme se do vysokých And po stopách Butche Cassidyho a Sundance Kida, kteří se díky vykrádání vlaků a bankovních domů stali ještě za svého života legendami. Autoři dokumentárního cyklu mapovali jejich pohyb, a tak navštívili pusté hory, dusivé doly i vyprahlé solné bolívijské pláně. Bylo to putování po kdysi velmi neklidné jihoamerické zemi, kde došlo během sto sedmdesáti let ke sto devadesáti převratům…

8.-Hledání Iásóna a Argonautů
Bude to putování od východních břehů Černého moře přes Kavkaz až ke břehům Kaspického jezera. Krveprolití, vendety a horské války, to vše bylo a bohužel i je součástí života v tamní oblasti. Zároveň je to kraj pohádkových bohatství, místo, kam se legendární hrdinové Iásón a jeho Argonauti vydali hledat zlaté rouno. Nahlédneme do obřích lázní v Kutaisi, postavených na termálním pramenu. Zúčastníme se velmi netradičních osmikilometrových dostihů divokých horských jezdců v Tušeti. Přítomni budeme i odchytu nebezpečných jedovatých hadů poblíž Baku.

9.-Ztracení afghánští Buddhové
Do míst, kam nás zavedou australští autoři dokumentárního cyklu, se odvážilo jen několik cestovatelů. Je to místo po léta uzavřené vinou krvavého konfliktu, zároveň ovšem skrývá výjimečnou krásu země, která byla kolébkou jednoho z nejstarších náboženství, skrývajícím mimořádnou kulturu, krajinu i obyvatele. Čeká nás výprava do údolí skrytého hluboko v přísně islámské zemi, kde budeme pátrat po obří relikvii prastarého náboženství, po jedněch z mála známých divů světa, jež byly spatřeny jen hrstkou cizinců – hledáme ztracené afghánské Buddhy.

10.-Cesta do Šangri-la
Vysoko v Himálaji, v severní části Pákistánu, se nacházejí jedny z nejmajestátnějších vysokohorských štítů naší planety. Právě proto tohle místo kdysi nazval cestovatel Marco Polo „střechou světa“. Pod těmito mohutnými vrcholky leží údolí, nedotčená moderní civilizací. V tomto světě vládnou nadpřirozené síly a prastará tajemství každodennímu životu místních obyvatel. Je tam však jedno údolí, které uchvátilo představivost celého světa. Je to místo natolik dokonalé a tak harmonické, že přináší zdraví, dlouhověkost a osvícení všem, kteří zde žijí. K jeho nalezení museli autoři dokumentárního cyklu šplhat po klikatých horských cestách, překonat ledovce i sněhová pole, přičemž zároveň pátrali po pravdě, jež se skrývá za Šangri?la.

11.-Tajemství černých faraonů
Autoři dokumentárního cyklu se vydali na cestu Súdánem po Nilu až do říše, která existovala ve velmi vzdálené minulosti. Doputovali na místo, jemuž kdysi vládli černí faraoni. Nebyli to však Egypťané. Byla to dnes již zapomenutá africká civilizace, jež stejně jako Egypťané žijící na severu budovala chrámy a pyramidy, které tam stojí už pět tisíc let. Během svého putování se dostaneme patnáct set kilometrů proti proudu Nilu do hlubin pouště, kde šplhá teplota až k padesáti stupňům.

12.-Ztracený svět Rudých Khmerů
Kambodža je zemí neproniknutelných džunglí a pohádkových ruin, ztracených v čase. Tam se králové stávali bohy, pro mnichy to bylo zase vyhledávané místo posvátného klidu. Kambodža je podivnou směsicí kultury jihovýchodní Asie a Evropy, obrazy starého khmerského impéria tam stojí po boku francouzské koloniální architektury. Tato tajuplná země se opět otevřela světu, aby odhalila skrytou krásu, která tam už celá staletí láká dobrodruhy. Putování nás zavede hluboko do jejího exotického srdce, kde zabíjely nášlapné miny a kde Rudí Khmerové ovládali odlehlé kouty džungle.

13.-Staré libyjské válečné vozy
Sahara, nejdrsnější poušť na Zemi, se táhne jako vyprahlé, vlnící se moře přes desítku afrických států. Kdysi tam ale žádné hranice nebyly a celý sever Afriky byl znám pod jedním názvem: Libye. Když do této pouštní země vstoupili vojáci starého Říma, čekaly je tam tajemství a děsivé válečné zkušenosti. Byla to pro ně stejně neznámá země, jako je dnešní Libye neznámá pro nás. Právě proto se tam vydáme, abychom se pokusili objevit něco ze současné Libye. Budeme cestovat na kraj světa starých Římanů a vydáme se po stopách jejich válečných vozů.

(3520)

Share This:

Free MP3 download