The Amazing Race, zkracováno jako TAR, je televizní reality show. Jde o soutěž obvykle dvoučlenných týmů sestavených z příbuzných, známých, partnerů a rodinných členů. Týmy musí za pomoci různých dopravních prostředků projet stanovenou trasu po celém světě. Tým, který to zvládne nejrychleji, vyhrává milion dolarů.

Soutěž je založena na správné strategii, jak nejrychleji dojet na cílové místo. Při porušení pravidel se soutěžícím přičte penalizace v rozmezí 15 minut až několika hodin (podle toho,jak je porušení pravidel závažné). V každé etapě na soutěžící čeká většinou jedna objížďka a jeden zátaras. V objížďce si mají vybrat mezi dvěma možnosti, jak vyřešit úkol. Musí tak zvážit, která bude rychlejší či méně náročnější. Zátaras musí plnit jen jeden člen týmu. Vždy se vybere, který to bude a až poté se dozví zadání úkolu. Většinou jsou to úkoly nebezpečné, těžké na psychiku, např. adrenalinový úkol či pojídání nezvyklých pokrmů.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(1900)

Share This:

Free MP3 download