REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Dokument Absolutní nula zkoumá úsilí vědců a inženýrů, kteří se v průběhu čtyř staletí pokoušeli porozumět podstatě chladu, prozkoumat jeho nejzazší hranice, vyvinout „studené technologie“, které změnily společnost a pátrat po hlubším pochopení samotné problematiky. Absolutní nula se stala svatým grálem fyziků zkoumajících nízké teploty, kteří chtěli zjistit, co se stane, když teplota klesne do sfér, které zbytek fyzikálního světa nezná. V blízkosti absolutní nuly vstupují do zvláštního kvantového světa, kde elektřina plyne volně bez odporu a kapaliny vzdorují zemské tíži.

(5329)

Share This:DJ's MEGAMIXES