• Parapsychické schopnosti jsou různé dary, které někteří lidé mají rozvinuté od narození. U dalších se probouzejí v průběhu života vlivem duchovní praxe nebo traumatických událostí. Patří sem jasnozřivost, intuice a telepatie, vidění znamení nebo obecně „šestý smysl.“

    (2506)

    Share This:
    DJ's MEGAMIXES