Loading...
Loading...  • Nacistické hry – aneb Berlín 1936, kdy Třetí říše a Mezinárodní olympijský výbor změnily tehdy ještě nevýznamnou malou sportovní událost pro elitní okruh zájemců v podívanou masově přenášenou sdělovacími prostředky do celého světa. Je sice pravda, že moderní olympijské hry se v duchu starořeckých tradic zrodily už v roce 1896, ale dnešní grandiozní podobu jim vtisklo až nacistické Německo, které tímto způsobem chtělo olympijskou myšlenku použít pro vlastní propagandistické účely

    (541)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...