• Zaměříme se na velké mýty a prozkoumáme klíčové okamžiky 20. století z nové perspektivy, abychom vám poskytli neotřelé, chytřejší a důmyslnější vysvětlení.

  Hirošima, Stalinova porážka

  Hitler, umění porážky

  Marshallův plán zachránil Ameriku

  Mao, otec nehodný moderní Číny

  (1103)

  Share This:

  Free MP3 download