Loading...
Loading... • Historie dobývání vzdušného prostoru.

  Podíváme se na historii letů do vesmíru. Od počátku své existence lidstvo hledělo s úžasem na Měsíc, Slunce a hvězdy. Po celou tu dobu lidé toužili vzlétnout vzhůru, dosáhnout nebes a zjistit, co je v nich a za nimi… Uplynula dlouhá staletí, než se lety do vesmíru mohly stát skutečností. Bylo to snad nejúžasnější dobrodružství v dějinách. Snílci pochopili už před staletími, že hlavním problémem letů do vesmíru bude vhodný pohon. Francouzský myslitel a hrdina Cyrano z Bergeracu si představoval, že jak na Slunci, tak na Měsíci jsou živé bytosti. Aby je mohl navštívit, potřeboval pro svůj dopravní prostředek raketový pohon.

  (3941)

  Share This:  DJ's MEGAMIXES

  Loading...