Ztělesňoval spojenectví Itálie a nacistického Německa, ale kdo zná skutečný příběh duceho a jeho prostřednictvím také italského fašismu? Proč se tento muž, kterému byly rasové záležitosti dlouho lhostejné, stal italským alter egem vůdce, a jaké místo zaujímá v hierarchii tyranů? 100 let po Mussoliniho nástupu k moci zkoumá tento dokument díky oficiálním archivům, amatérským záběrům a svědectvím těch, kteří žili v Mussoliniho režimu – bývalých příznivců či obětí – mechanismy fašistické moci, kult násilí a státní politické represe, jež zavedly Itálii do katastrofy.

1 Síla slova a síla klacku

2 Pád

(650)

Share This:

Free MP3 download