• Zo silnej rómskej komunity na východnom Slovensku sa Róbert Holub dokázal v hierarchii organizovaného zločinu na Slovensku prepracovať vysoko, a to najmä vďaka úzkemu prepojeniu na tamojších privatizérskych magnátov. Spoznajte príbeh Róberta Holuba v dokumentárnom cykle Mafiáni.

    (1374)

    Share This:
    DJ's MEGAMIXES