Loading...
Loading...

Slavná Džoserova pyramida v Sakkáře bývá označována za první monumentální stavbu historie. Tato grandiózní stupňovitá hrobka je výtvorem Imhotepa – vynikajícího architekta, mudrce a příslušníka kněžské kasty, který se ve 27. století př. n. l. zasloužil o velký pokrok egyptské civilizace. Imhotep se stal prvním egyptským občanem, který postupem staletí dosáhl božské úrovně. (Byl prohlášen za syna boha Ptaha a bohyně Sachmety.) Jeho sláva zastínila i jeho pány. Hrobka samotného Imhotepa je dodnes považována za ztracenou. Jak ovšem zjistíte v tomto dokumentu o starověkém géniovi, archeologové v „lovu“ zásadního objevu neustávají.

(2539)

Share This:DJ's MEGAMIXES

Loading...